Category Archives: protsessid35

35 Protsesside kirjeldamine 03.02 #35

1. Kordamine ja kokkuvõtted.

2. Näiteid protsessidest ja protsessidega seonduvast – RIA

Iseseisev töö

Protsesside mallid Bigzagile

Advertisements

35 Protsesside kirjeldamine 28.01 # 27, 28, 29

1. Oma voodiagrammi lõpetamine

2. Analüüsime olemasolevaid voodiagramme.

Laadi alla diagrammi mallid muudatuste halduse, Six Sigma ja Helpdeski kohta  sellelt veebilehelt

Selgitus Six sigma kohta ;

Selgitus Six Sigma kohta2

Protsess intsidendi lahendamiseks. (Mis on muudatus ja mis on intsident – mõisted) Muudatus jt mõisted

3. Kordamiseks

35 Protsesside kirjeldamine 27.01 #25; 26

1. Kuidas protsessist saab töövoog (workflow)

Töövoo mõiste – kindlate toimingute või tööülesannete automatiseeeritud jada.

Näide: Kirjavahetuse protsess omavalitsustes (esitlus)  avalik.amphora.ee/interinx/documents.aspx?df=35514

  

Veel näiteid töövoost: Näide 1 töövoost; Näide 2 töövoost

2. Praktiline ülesanne – tutvustav video

Bizagi help 

voodiagramm digifotode halduseks

Abimaterjale: http://docs.kde.org/development/et/extragear-graphics/digikam/dam.html#dam-workflow

35 Protsesside kirjeldamine 21. jaan #22, 23, 24

1. Sissejuhatuseks ITIL-i plakat. (ITIL – Information Technology Infrastructure Library)

IT teenuste halduse parima praktika juhendite kogu. ITILi omanikuks on OGC ja ta
koosneb seeriast raamatutest, mis annavad juhendeid, kuidas osutada kvaliteetseid
IT teenuseid ning milliseid protsesse ja funktsioone on nende toetamiseks vaja.

2. Selgitus mõistele agiilne tarkvaraarenduse näitel ja artikkel: Kolumn: insait agiilsusse

3. Bizagi tutvustus

4. Tarkvara allalaadimine ja install.

5. Tee konto bizagi.com keskkonda ja tutvu portaalis pakutavate võimalustega

6. Iseseisev töö bizagi.com keskkonnas – My first Process

35 Protsesside kirjeldamine 25.10 # 11,12,13,14,15; 28. 10

 1. Millest alustada protsesside kirjeldamist? Vasta kirjalikult järgnevatele küsimustele.
 2. IDEF0; IDEF metoodika
 3. Esitlus 2
 4. Otsi lisaks kolme (tuntud) firma visioon ja missioon (kirjalikult)
 5. Mõtlevälja oma firma tegevusala, ärimudel, visiooni ja missiooni.  Äriplaani struktuur
 6. Pizza tellimise ja kättetoimetamise protsess – Nimeta BPMN elemendid ja kirjelda protsessi.
 7. Tutvumine programmiga Lucid chart
 8. Tellimuse täitmise ja hankimise protsess – joonista Lucid chart tarkvara kasutades.
 9. Võrdle

Hinne:

1. Vastused artikli küsimustele (p1)

2. Olemasolevad  missioonid  ja visioonid (p4)

3. Joonista voodiagramm “Tellimuse täitmise ja hankimise protsess.”

35 Protsesside kirjeldamine 01.okt #9, 10

 1. Mõistete kordamine (Protsess, äriprotsess, standard, protseduur)
 2. BPMN ? Video
 3. Modelleerimise mõiste –Modelleerimine on olemasolevate või kujutletavate objektide (esemete, nähtuste ja protsesside, seoste ja sõltuvuse) tunnetamise, fikseerimise, talletamise ja vahendamise meetod.

  Modelleerimiseks ehk mudeldamiseks nimetatakse ka mudeli loomist. Mudeli järgi saab hinnata mingi objekti tegelikku olekut ning ennustada järgnevaid olekuid. Modelleerimise täpsus sõltub objekti keerukusest.

 4.  Voodiagrammi joonistamine veebipõhist tarkvara kasutades. Videojuhis draw.io kasutamiseks. Video tekst (transkript).
 5. Millest alustada protsesside kirjeldamist?
 6. Esitlus 2
 7. Otsi lisaks kolme (tuntud) firma visioon ja missioon (kirjalikult)
 8. Tutvumine programmiga Bizagi