Category Archives: ITkorraldus

35 Linux 31.03 #5

Reading documentation should become your second nature!

Mõisted eelmisest nädalast.

EUCIP – operatsionisüsteemid

Ettevalmistus Linuxi installeerimiseks vanale sülearvutile.

  • Milline info peaks olemas olema enne installi? (1. Info, mis on seotud minu arvutiga, 2. Info, mis on seotud installitava tarkvaraga 3. Mida veel peaks arvestama).KIRJALIKULT!
  • Kontrolli ühilduvust

Androidi install

Parooli reset – video; juhis tekstina

Advertisements

35 IT korraldus 18.märts #22,23,24

1. Iseloomusta praktikaettevõtte infosüsteemi.
Milliseid IT juhtimisalaseid dokumente nägite/kasutasite praktikal olles?

2. Finantsjuhtimine IT valdkonnas.

2.1  Mis on infosüsteemi audit?
2.2 Mis otstarbel kasutatakse infosüsteemide auditit?
2. 3. Selgita mõistet omandi kogumaksumus (TCO – total cost of ownership) – mida tuleb kulude alla lugeda lisaks ostuhinnale?
2.4  Kuidas jagatakse TCO mudeli kohaselt IT kulud?
2. 5. Too näiteid nähtavatest kuludest.
2. 6. Too näiteid peidetud kuludest. Mis iseloomustab peidetud kulusid üldiselt?
2.7 7. Mis iseloomustab ERP (Enterprose Resource Planning System) süsteeme?
2.8. Millistest moodulitest pärineb ERP?
2.9 Mis on ERP

3. IKT väärtuste hindamine Kulud ja tulud.
3.1 Selgita mõistet  infotöötlus?
3.2 Mis on infotöötluse eesmärgiks?
3.3 Mille alusel arrvutatakse tasuvust?
3.4 Mida sisaldavad ilmutatud e. nähtavad kulud? Too näiteid
3.5 Mida sisaldavad ilmutamata e peidetud kulud? Too näiteid
3.6 Seleta lahti ROI.
3.7 Seleta lahti TCO.
3.8 Millega hinnatakse investeeringute mõttekust?
3.10 Nimeta võimalikud tulu saamise kohad IT investeeringutelt?(5)

4. Infotehnoloogia haldamise põhimõisted
IT juhtimist toetavad raamistikud
ITIL koolitusest
IT teenuste halduse ülevaade (esitlus)
IT teenuste halduse operatiivsed protsessid (ITLI baaskursus)
5. Turvalisus (esitlus +Veldre loeng)

IT korraldus 17.jaan # 17., 18.,19., 20., 21

1. Test

2. Finantsjuhtimine IT valdkonnas.

2.1  Mis on infosüsteemi audit?
2.2 Mis otstarbel kasutatakse infosüsteemide auditit?
2. 3. Selgita mõistet omandi kogumaksumus (TCO – total cost of ownership) – mida tuleb kulude alla lugeda lisaks ostuhinnale?
2.4  Kuidas jagatakse TCO mudeli kohaselt IT kulud?
2. 5. Too näiteid nähtavatest kuludest.
2. 6. Too näiteid peidetud kuludest. Mis iseloomustab peidetud kulusid üldiselt?
2.7 7. Mis iseloomustab ERP (Enterprose Resource Planning System) süsteeme?
2.8. Millistest moodulitest pärineb ERP?
2.9 Mis on ERP

3. IKT väärtuste hindamine Kulud ja tulud.
3.1 Selgita mõistet  infotöötlus?
3.2 Mis on infotöötluse eesmärgiks?
3.3 Mille alusel arrvutatakse tasuvust?
3.4 Mida sisaldavad ilmutatud e. nähtavad kulud? Too näiteid
3.5 Mida sisaldavad ilmutamata e peidetud kulud? Too näiteid
3.6 Seleta lahti ROI.
3.7 Seleta lahti TCO.
3.8 Millega hinnatakse investeeringute mõttekust?
3.10 Nimeta võimalikud tulu saamise kohad IT investeeringutelt?(5)

4. Infotehnoloogia haldamise põhimõisted
IT juhtimist toetavad raamistikud
ITIL koolitusest

Ülevaade ITIL-i tarkvarast
IT teenuste halduse ülevaade (esitlus) S:kettalt
IT teenuste halduse operatiivsed protsessid (ITLI baaskursus) – S:kettalt
5. Turvalisus (esitlus +Veldre loeng)

35 IT korraldus 15. jaan #15, 16

Sissejuhatuseks: Kuidas kooli virtuaalserverisse WordPressi installeeritakse.

1. Personalijuhtimine IT valdkonnas.  Personali valimine.

  • Arutelu: IT kutsestandardid – Millise kutse taotlemine on Sulle jõukohane paegu/pärast kooli lõpetamist?
  • Arutelu: IT spetsailist ametijuhend., Millised ülesanded on TAM-il? Kes on CIO?
  • Tee aruteludest lühike kirjalik kokkuvõte.

2. Finantsjuhtimine IT valdkonnas.

3. Kordamisküsimused testiks.

35 IT korraldus 10.jaan #10,11,12,13,14

Kas IT inimeste ülesanne on „hoida süsteeme töökorras“ või  „aidata müüa kindlustuspoliisi“?

KAs infosüstemm koolis on keeerukam kui infosüsteem autoteeninduses, piimafarmis, kaupluses?

  1. Ülevaade riigi infosüsteemidest.
  • Millest koosneb riigi infosüsteem? – Jarko
  • Riigiportaal eesti.ee – Ingmar
  • Ülejäänud osad kõik koo

2. IT infrastruktuuri arendamise lühitutvustus
2.1 Toote elutsükkel konspekt.  Vaata  EUCIP materjalidest  1.3.3 Toote elutsükkel.
2.2 Süsteemiarendus – konspekt
Süsteemiarenduse põhimõtted ja metoodika. – tarkvara eluea kohta.
Arutelu: Miks on vaja süsteeme arendada?
Arutelu: Milliseid IT tooteid oskad nimetada?

Praktiline töö: Leia 3 arvutifirmat, mis pakuvad IT taristu (infrastruktuuri) arendamise ja halduse teenust. Iseloomusta teenuseid lühidalt.

Näiteid IT toodetest: IT haldus

2.3. Hanked ja allhanked

Praktiline töö: Koosta  Süsteemiarenduse ja allhangete eeliste ning puuduste võrdlustabel.

Arutlus: Mis on riigihange? seadus, Milliseid hankeid on teinud IT valdkonnas Väike-Maarja vald?

4. Personalijuhtimine IT valdkonnas.

Arutelu: IT kutsestandardid.

ITIL koolitusest