35 Projektijuhtimine 17.03 #21, 22, 23, 24, 25

1. Projekti skoop

•Skoobikirjeldus on leping tellija ning projektimeeskonna vahel, mis kirjeldab:
–Mida projektis tehakse
–Ja ka seda, mida seal ei tehta
•Piir peab olema selgelt paigas
–Soovitavaid muudatusi lihtne testida, kas nad on ühel või teisel pool piiri
•Eriti tähtis juhul, kui projekt on vaid väike osa suurest visioonist
–Uued ja uued visiooni osad “imenduvad” projekti
•Skoopi hea kirjeldada kontekstidiagrammiga
–Piiritleb süsteemi sisendid ja väljundid
(Targo Tennisbergi konspektist)

Projekti skoobi ehk ulatuse haldamine hõlmab protsesse, mis on vajalikud selleks, et tagada kõikide projekti  edukaks lõpule viimiseks vajalike (ja ainult nende!) tegevuste sooritamist. Seisneb see põhiliselt  selles, et määratleda tegevused, mida projekti täitmisel läbi viia ja mida mitte. Seega algab skoobihaldus juba projekti põhieesmärgi määratlemisega. (P.Normaku konspektist)

Skoobist väljas
(critical ja nice to have)

2. Projekti plaanimine ja järelvalve

Kriitiline tee Ganttis

Kriitilise tee meetod ehk Critical Path Method (CPM) on olulisemaid ülesannete ajastamise meetodeid. Ülesannet peetakse kriitilisel teel olevaks, kui tema kestus mõjutab kogu projekti kestust ja valmimise tähtaega. Kriitiline tee on seega pikim omavahel seotud ülesannete jada.

Lisalugemist: Kriitiline ahel. Too välja artikli põhiidee ~3 alusega.

3.  Projekt – Arvutiklassi sisustamine Gantti diagrammi moodustamine.

4. Gantti diagrammi moodustamine programmiga Excel – videoJuhend

5. Projekti hindamine

5.1 Täida projekti “Uus arvutiklass” riskianalüüsi vorm (EUCIP konspektist) ja rühmita riskid vastavalt konspektile liikide alusel.

5.2. Arvuta projekti “Uus arvutiklass” kulud.
5.2.1 Keskmine palk; Palga kalkulaator
5.2.2 Portaal E-hanked

5.2.3 Projektieelarve näidistabel

5. 3 Milliste mõõdikutega hinnata projekti “Uus arvutiklass” tulemust?

5.4 Projektiplaani koostamine projektile, mis aitaks inimestel kasutusele võtta enam vaba tarkvara.
5.4.1 nimi
5.4.2 taustinformatsioon
5.4.3 eemärk
5.4.4 sihtrühm
5.4.5 tegevuskava
5.4.6 teostamiseks vajalikud ressursid
5.4.7 rahastamine
5.4.8 juhtimise ja elluviimise organisatsioon
5.4.9 oodatavad tulemused
5.4.10 edukuse kirjeldus
5.4.11. riskid

riigihanke näide

Advertisements

Lisa kommentaar

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Muuda )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Muuda )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Muuda )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Muuda )

Connecting to %s